Latest Edition of LIVING with ICT

बर्ष ९, अंक ०२, भदौ २०७७ 

  • साइबर डिफेन्सको लागि के छ तयारी ?
  • साइबर सुरक्षाको लागि के के गर्ने ?
  • आइटीको लागि उत्कृस्ट १० स्किल
  • IPv6 नेपालमा किन जरुरी ?
  • स्टार्टअपको सरकारको योजना !
  • मेडिकल ड्रोनले कसरी काम गर्छ ?
Single edition SubcriptionYearly (Annual) Subcription

Subscribe to our magazine and get

1 User 6 Months subscription of Midas eClass
1 User 1 Year subscription of Wardwiz Antivirus
Food coupon worth NRs. 200

Subscribe to our Yearly/Two-yearly package