Latest Edition of LIVING with ICT

ICT Magazine - Asar 2077

बर्ष ८, अंक १०, असार २०७७ 

  • क्यासलेस कारोबार, कसरी छ सम्भव ?
  • वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारिता !
  • जुम कसरी सुरक्षित चलाउने ?
  • आइसिटी अवार्डको नोमिनेसन शुरु
  • बैंकमा आइओटी र ब्लकचनेनको प्रयोग
  • नयाँ ल्यापटप र स्मार्टफोनहरु
Single edition SubcriptionYearly (Annual) Subcription

Subscribe to our magazine and get

1 User 6 Months subscription of Midas eClass
1 User 1 Year subscription of Wardwiz Antivirus
Food coupon worth NRs. 200

Subscribe to our Yearly/Two-yearly package