NEW EDITION of Living with ICT
ICT Magh 2076

माघ २०७६ अंक

  • सन २०२० का लागि उदाउदा (इमर्जिङ) प्रविधिहरू
  • यसरी सिक्नुहोस् Flutter
  • वेब होस्टिङ – कसरी चयन गर्ने ?
  • मधुका कृषक – नेपाली कृषि ड्रोन
  • नेपालमा ‘पेपाल’ अवैध तर आवश्यकता
Single edition SubcriptionYearly (Annual) Subcription

Subscribe to our magazine and get

1 User 6 Months subscription of Midas eClass
1 User 1 Year subscription of Net Protector Antivirus
Accidental Insurance of up-to NRs. 100,000

Subscribe to our Yearly/Two-yearly package